Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51485
Title: ASEAN inter-Parliamentary Assembly 35th genaral Assembly
Other Titles: Hội nghị Nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 35
Authors: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Report
Báo cáo
Korea
Hàn Quốc
Abstract: Báo cáo tập trung phân tích đối thoại giữa các Nghị viện các nước Đông Nam Á tại Lào về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự
Publisher: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2014-09-20
Type: Báo cáo
Extent: 3 trang; pdf
Method: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 07. South Korea-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 85,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.