Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51487
Title: The 35th General Assembly Asean inter Parliamentary Assembly
Authors: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Report
Báo cáo
Timor Leste
Abstract: Báo cáo về đối thoại với Timor Leste về các hoạt động và thông tin của các tổ chức xã hội dân sự tại hội nghị Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á tại Thủ đô Lào
Publisher: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2014-09-20
Type: Báo cáo
Extent: 2 trang; pdf
Method: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08. Timor Leste-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.