Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51489
Title: Summary: Workshop on Networking and Outreach with Civil Society
Other Titles: Tóm lược Hội thảo về Kết nối và tiếp cận với xã hội dân sự
Authors: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Keywords: Policy
Chính sách
Parliamentary
Nghị viện
Civil Society
Xã hội dân sự
Abstract: Báo cáo tóm tắt các hoạt động và thông tin về hội thảo tiếp cận và kết nối với các tổ chức xã hội dân sự tại Thái Lan
Publisher: Liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á
Issue Date: 2015-11-17
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang; pdf
Method: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Language: en
Right: Liên minh Nghị viện các nước Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6. file_management_1540875988-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.