Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51495
Title: Antigua and Barbuda's Constitution of 1981
Other Titles: Hiến pháp năm 1981 của Antigua và Barbuda
Authors: Quốc hội và Chính phủ Antigua và Barbuda
Keywords: Antigua and Barbuda's Constitution of 1981
Hiến pháp năm 1981 của Antigua và Barbuda
Antigua và Barbuda
Constitution
Hiến pháp
Abstract: Hiến pháp này ra đời tuyên bố rằng Antigua và Barbuda là một quốc gia có chủ quyền được thành lập dựa trên các nguyên tắc thừa nhận uy quyền tối cao của Thiên Chúa, phẩm giá và giá trị của con người, tôn trọng các nguyên tắc của công bằng xã hội, công nhận rằng luật pháp tượng trưng cho lương tâm công cộng, rằng mọi công dân, mong muốn thiết lập một khuôn khổ của luật tối cao để đảm bảo quyền con người và quyền tự do không thể thay đổi của họ...
Publisher: Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 89 trang, trang 01 - trang 89, pdf.
Method: Comparative Constitutions Project
Language: en
Is Format of: Comparative Constitutions Project
Right: Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Antigua_and_Barbuda_1981.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 379,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.