Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51496
Title: Argentina's Constitution of 1853, reinstated in 1983, with amendments through 1994
Other Titles: Hiến pháp của Argentina về 1853, khôi phục năm 1983, sửa đổi năm 1994
Authors: Quốc hội Argentina
Keywords: Argentina's
Hiến pháp
Constitution
Abstract: Chúng tôi, đại diện của nhân dân Argentina, hội họp chung Quốc hội lập, trong thực hiện các hiệp ước đã có từ trước, với đối tượng thành lập liên minh quốc gia, đảm bảo công bằng, giữ gìn hòa bình trong nước, cung cấp cho quốc phòng chung, thúc đẩy phúc lợi chung, và đảm bảo các phước lành tự do cho chính chúng ta, để hậu thế của chúng ta và tất cả những người đàn ông trên thế giới muốn sống trên đất Argentina: cầu khẩn sự bảo vệ của Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi lý trí và công lý, làm sắc phong, sắc lệnh và thiết lập Hiến pháp này cho Quốc gia Argentina.
Publisher: Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2018-07-30
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang, trang 01 - trang 40, pdf.
Method: Comparative Constitutions Project
Language: en
Is Format of: Comparative Constitutions Project
Right: Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Argentina_1994.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 231,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.