Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51502
Title: Viet Nam's Constitution of 1992 with amendments through 2013
Other Titles: Hiến pháp Việt Nam 1992 và những sửa đổi năm 2013
Authors: The Comparative Constitutions Project
Keywords: Constitutions
Hiến pháp
Viet Nam's Constitution of 1992
Hiến pháp Việt Nam 1992
Legislative Procedures
Quy trình lập pháp
Abstract: Hiến pháp ghi nhận thể chế hóa tín ngưỡng chính trị xây dựng quốc gia trong quá trình chuyển đổithời kỳ chủ nghĩa xã hội, và kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, 1980. Hiến pháp và Hiến pháp năm 1992, khung nhân dân Việt Nam, thực hiện vàbảo vệ Hiến pháp này cho các mục tiêu của những người giàu có, quốc gia hùng mạnh,dân chủ, công bằng, và văn minh.
Publisher: The Comparative Constitutions Project
Issue Date: 2019-01-29
Type: Báo cáo
Extent: 42 trang; pdf
Method: The Comparative Constitutions Project
Language: en
Right: The Comparative Constitutions Project
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5. Socialist_Republic_of_Vietnam_2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 229,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.