Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51552
Title: Experience on holding the explanatory session of the Committee on social affairs
Other Titles: Kinh nghiệm tổ chức phiên thảo luận của Ủy ban Về các vấn đề xã hội
Authors: Bùi Sỹ Lợi
Keywords: Experience
Ủy ban Các vấn đề xã hội
The Committee on social affairs
Kinh nghiệm
Abstract: Bài viết đưa ra những đánh ra chung về giải trình và hoạt động giải trình tại các cơ quan Quốc hội nói chung, hoạt động giải trình của Ủy ban các vấn đề xã hội nói riêng. Đánh giá về các phiên giải trình của Uỷ ban các vấn đề xã hội và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề này.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015/01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 22 trang, trang 01 - trang 22, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 201501 Cac van de xa hoi-Bui Si Loi-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.