Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51555
Title: Điều trần ở Ủy ban: Thực tiễn một số nước và liên hệ với Quốc hội Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Lam
Keywords: Điếu trần ở Ủy ban
Luật Tổ chức Quốc hội
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội
Ủy ban Quốc hội
Abstract: Bài viết có hai phần: Phần I sẽ trả lời những câu hỏi như: điều trần là gì; nó có ý nghĩa như thế nào; khuôn khổ pháp lý; cáchthức tiến hành điều trần; Phần II liên hệ điều trần với thực tiễn hoạt động của HĐDT và các Ủy ban, chủ yếu là các phiên điều trần để từ đó phân tích, đề xuất việc áp dụng điều trần vào hoạt động này.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015/01
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang, trang 01 - trang 24, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 201501 Dieu tran-Giai trinh-2015-Nguyen Duc Lam-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 369,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.