Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51556
Title: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Keywords: Hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội
Luật Tổ chức Quốc hội
Hiến pháp năm 2013
Hội đồng dân tộc
Abstract: Bài viết trình bày cơ sở pháp lý và thực trạng hoạt động giải trình tại các Ủy ban của Quốc hội. Từ đó đưua ra những kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về hoạt động giải trình tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2015-01
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang, trang 01 - trang 15, pdf.
Method: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội” tháng 01/2015
Right: Hội thảo “Kinh nghiệm tổ chức phiên họp giải trình tại Ủy ban của Quốc hội”
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • 201501 Giai trinh tai UBQH-Nguyen Manh Cuong-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 333,87 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.