Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51564
Title: Nghị sĩ, nghị viện và truyền thông
Authors: Thomas Sarup
Keywords: Nghị sĩ
Nghị viện
Truyền thông
Abstract: Báo cáo bao gồm các đề tài được thảo luận tại hội thảo bao gồm: Tự do báo chí, các vấn đề về truyền thông ở Đan Mạch, trung tâm báo chí ở Nghị viện Đan Mạch, các mối quan hệ giữa Nghị sĩ và báo chí,...
Publisher: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Issue Date: 2016-08-12
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang; pdf
Method: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Language: vi
Right: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri và quan hệ với báo chí của đại biểu Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vietnam MPs Parliament and the Media_vie-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 607,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.