Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/51588
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở Việt Nam
Authors: Phùng Văn Tài
Keywords: Pháp luật
Bảo vệ bí mật nhà nước
Pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước
Bí mật
Bí mật nhà nước
Description: Bài viết phân tích những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 42292559835100943180294767642702903063.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.