Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51735
Title: Quản lý Nhà nước về Công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
Authors: Tô Hồng Nam
Keywords: Công nghiệp công nghệ thông tin
Luật Công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và truyền thông
Abstract: Luận án nêu ra tổng quan, cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin. Từ đó chỉ ra thực trạng quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện vấn đề này.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2019-07-19
Type: Luận án
Extent: 166 trang, trang 01 - trang 166, pdf.
Method: Học viện Hành chính quốc gia
Language: vi
Right: Học viện Hành chính quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. Toan van LA To Nam.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. Tom tat luan an To Hong Nam (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 850,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3 Tom tat luan an To Hong Nam (Tieng Anh).doc.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 529,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6. Trich yeu LA To Nam.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 272,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. Trang thong tin moi LA To Hong Nam (Tieng Viet).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.