Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51809
Title: Năm du lịch quốc gia 2018 và định hướng phát triển du lịch bền vững
Authors: Thu Hương
Keywords: Du lịch
Năm du lịch quốc gia
Định hướng phát triển du lịch
Abstract: Nhân Năm du lịch quốc gia 2018, ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục ưưởng Tổng cục Du lịch ViệtNam đã dành cho phóng viên Tạp chí Quản lýnhà nước một buổi trao đổi cởi mở, chân tình với nội dung về phát triển du lịch Việt Nam, những đột phá trong năm 2017 và định hướng phát triển du lịch Việt Nam bền vững trong tương lai. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng thiệu cùng bạn đọc.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 264 (1/2018)
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B6-QLNN 1.18- namdulichqg2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.