Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51851
Title: Đẩy mạnh phát triển du lịch tại thị xã nghĩa lộ, tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Keywords: Đẩy mạnh phát triển du lịch
Phát triển du lịch
Phát triển du lịch
Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Abstract: Tiếp tục đưa du lịch phát triển bền vững, trong đó xây dựng một chiến lược phát triển lâu dài, trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của các mô hình phát triển du lịch một số địa phương trong và ngoài nước để từ đó tạo sự phát triển hài hòa giữa việc bảo tồn văn hóa truyền thống với xây dựng một đô thị mới trong thời đại hội nhập hiện nay.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 264 (1/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-QLNN 1.18-dtnnagcaoclvinhphuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.