Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51865
Title: Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực vùng Đồng bằng sông Hồng
Authors: Nguyễn Thế Thái, Phạm Thị Huế
Keywords: Quản lý nhà nước
Nguồn nhân lực
Vùng Đồng bằng sông Hồng
Abstract: Từ thực trạng quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng, bài viết đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong vấn đề này.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-07
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, trang 91 - trang 93, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 270 (7/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-QLNN 7.18-qlnnsonghong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.