Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51897
Title: Công văn số 2725/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin phục vụ Đại biểu Quốc hội về chính sách đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Dân tộc thiểu số
Miền núi
Chính sách
Đầu tư
Đầu tư công
2725/BKHĐT-TH
Abstract: Cung cấp một số thông tin, số liệu về chính sách đầu tư phát triển kinh tế- xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể: (1)Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công các giai đoạn 2011-2015, 2016, 2017. (2) Đánh giá hiệu quả và bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi, dân tộc.
Issue Date: 2018-04-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2725-BKHDDT-TH Dau tu cong 2011-2015 vung MN DTTS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.