Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51906
Title: Công văn số 2678/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: 2678/BTNMT-TCQLĐĐ
Đất đai
Khu công nghiệp
Cụm công nghiệp
Sân golf
Đất bỏ hoang
Abstract: Cung cấp thông tin về số liệu lấp đầy diện tích đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong cả nước; Số liệu về tổng hợp diện tích đất dành cho các sân golf của cả nước; số lượng và diện tích sân golf của từng tỉnh, thành phố; về diện tích đất nông dân bỏ hoang, không sử dụng từ năm 2013 đến nay của cả nước:
Issue Date: 20190-6-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2678-BTNMT san golf.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.