Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51910
Title: Công văn số 2250/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Keywords: 2250/BVHTTDL-TV
Thư viện lưu động
Thư viện
Thư viện công cộng
Abstract: Cung cấp thông tin về: 1.Mô hình và cách thức triển khai thư viện lưu động; đánh giá sơ bộ hiệu quả hoạt động của mô hình thư viện lưu động trong thời gian qua; 2. Số tỉnh, thành phô đã triển khai mô hình thư viện lưu động; 3. Thực trạng sự tham gia vào lĩnh vực thư viện công cộng của các chủ thể khác ngoài Thư viện công cộng do cơ quan Nhà nước thành lập.
Issue Date: 2019-06-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2250-BVHTTDL Thu vien luu dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,95 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.