Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51916
Title: Công văn số 2569/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: 2569/BGDĐT-VP
Giáo dục đại học
Sinh viên
Tốt nghiệp
Abstract: Cung cấp số liệu về số sinh viên tốt nghiệp từ năm 2012-2017.
Issue Date: 2019-06-14
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 1 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2569-BGDDT-sv tot nghiep 2012-17.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 941,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.