Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51946
Title: Công văn số 2963/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Bảo vệ môi trường
2963/BTNMT-KHTC
Môi trường
Abstract: Cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý thành lập và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Nguồn vốn hoạt động; Kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay; Những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2018-06-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2963-BTNMT-KHTC quy bao ve moi truong vN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.