Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51950
Title: Công văn số 6031/BGTVT-VP của Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Hoạt động
Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
6031/BGTVT-VP
Đường bộ
Quỹ bảo trì
Abstract: Cung cấp thông tin về hoạt động của Quỹ Bảo vệ đường bộ Trung ương: Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, kết quả hoạt động; Định hướng và nhu cầu vốn trung hạn cho công tác bảo trì quốc lộ; Nội dung giải thể Hội đồng quản lý Quỹ; Một số đề xuất, kiến nghị.
Issue Date: 2018-06-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 17 trang; pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6031-BGTVT-VP Quy bao tri duong bo TW.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 25,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.