Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51953
Title: Công văn số 4433/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: 4433/BTNMT-TCQLĐĐ
Thu hồi đất
Tái định cư
Bồi thường
Đất đai
Luật Đất đai
Abstract: Cung cấp thông tin về thực trạng thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số kiến nghị đối với Quốc hội, đoàn Đại biểu Quốc hội.
Issue Date: 2018-08-17
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4433-BTNMT-TCQLDD quanlynnvethuhoidat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.