Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/51993
Title: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Đỗ Hoàng Vương
Keywords: Cán bộ, công chức
Tôn giáo
Quản lý nhà nước
Thành phố Hà Nội
Abstract: Cán bộ, công chức (CBCC) quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo là CBCC nhà nước được trao thẩm quyền QLNN về tôn giáo, thực hiện nhiệm vụ QLNN về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 02/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B23-QLNN 2.18-nagcaoclcogchuctphn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.