Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52039
Title: Đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) - thực trạng và kiến nghị
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Xây dựng - Chuyển giao
Đầu tư
Pháp luật về đầu tư
Hợp đồng BT
Abstract: Chuyên đề trình bày khái quát quy định pháp luật về đầu tư khai thác công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT; đánh giá thực trạng công tác thực thi pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BT thời gian vừa qua và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hình thức đầu tư này.
Date Created: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 17 trang; pdf.
Method: Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Chuyen de ve hop đông BT 21.10. final-đã chuyển đổi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 333,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.