Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52055
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Hiệu quả đầu tư
Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Abstract: Chuyên đề đã phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.
Date Created: 2019-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 trang; pdf.
Language: vi
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.