Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52249
Title: Về bài viết: "Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích?"
Keywords: Tội giết người
Bị cáo
Phạm tội giết người
Cố ý gây thương tích
Giết người
Description: Tài liệu đề cập đến những nhóm tác giả đồng tình với quan điểm thứ nhất; đối với nhóm quan điểm thứ hai, có tác giả Trần Thị Ngân đưa ra lập luận; tác giả Nguyễn Anh Chung đưa ra quan điểm.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 8 trang
Source: Tạp chí Tòa án nhân dân số 8 (kỳ II tháng 4/2020)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 28e80996-f0b1-40aa-8160-e7d4af84a34c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.