Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52275
Title: Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên hiện nay - Vấn đề và giải pháp
Authors: Trần Thanh Giang
Keywords: Giáo dục chính trị tư tưởng
Sinh viên
Abstract: Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên luôn là một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo, được các nhà trường chú trọng trong thực hiện bằng nhiều phương thức giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, thời gian qua, do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên chưa đạt được như mong muốn, vì vậy, cần phải có giải pháp tích cực hơn nữa trong công tác này.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, trang 45 - trang 47, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 275 (12/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • B11-QLNN12.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.