Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52305
Title: Quá trình hình thành, phát triển và vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới (Kỷ yếu hội thảo, tại Hà Nội từ ngày 21 đến 22-12-2000)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu hội thảo
Vai trò
Quốc hội
Sự nghiệp đổi mới
Tổng tuyển cử
Quốc dân đại hội Tân Trào
Table of Contents: Phần 1: Trình bày và thảo luận. Phần 2: Các bài viết theo chuyên đề.
Abstract: Gồm tập hợp các bài tham luận, bài viết theo chuyên đề về quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới.
Publisher: Văn phòng Quốc hội
Issue Date: 2001
Type: Kỉ yếu
Extent: 460 tr., pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • KYHT QT hinh thanh phtr QH trong su nghiep doi moi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 547,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.