Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52337
Title: Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập 1 (1946-1960)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Lịch sử
Quốc dân đại hội Tân Trào
Tổng tuyển cử đầu tiên
Hiệp thương tổng tuyển cử
Cải cách ruộng đất
Thực dân Pháp
Abstract: Cuốn LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM (1946-1960) do Văn phòng Quốc hội tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đã được nhiều đại biểu Quốc hội khóa I, các giáo sư sử học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cùng các cơ quan nghiên cứu lịch sử đóng góp ý kiến. Cuốn sách nói về 14 năm hoạt động trong hoàn cảnh kháng chiến cực kỳ khó khăn gian khổ (1946-1960) là quá trình rèn luyện Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (khóa I), Quốc hội vì dân, vì nước. Quốc hội thống nhất toàn quốc, Quốc hội kháng chiến và kiến quốc, Quốc hội dân tộc dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Publisher: NXB Chính trị Quốc gia
Issue Date: 1994
Type: Sách
Extent: 115 tr., pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lich su Quoc hoi tap 1 (1946-1960).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 611,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.