Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52376
Title: Quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại cấp xã tỉnh Thừa Thiên - Huế
Authors: Lê Văn Mão, Phan Huyền Trang
Keywords: Quản lý nhà nước
Thừa Thiên - Huế
Công tác văn thư, lưu trữ
Abstract: Từ thực trạng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại cấp xã tỉnh Thừa Thiên - Huế, bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ tại cấp xã tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Issue Date: 2018-12
Type: Bài trích
Extent: 03 trang, trang 77- trang 79, pdf.
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 275 (12/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • B19-QLNN12.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.