Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52425
Title: Công tác thu thập số liệu thống kê tội phạm trong lĩnh vực bảo vệ động vât hoang dã
Authors: Nguyễn Xuân Hưởng
Keywords: Thu thập số liệu
Thống kê
Tội phạm
Bảo vệ động vật hoang dã
Động vật hoang dã
Description: Việc thu thập được đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu thống kê tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã là một trong những căn cứ, cơ sở quan trọng để từ đó có thể nhận định, đánh giá về tình hình vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã ở một vị trí, địa phương nhất định cũng như trong toàn quốc.
Abstract: Việc thu thập được đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu thống kê tội phạm vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã là một trong những căn cứ, cơ sở quan trọng để từ đó có thể nhận định, đánh giá về tình hình vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã ở một vị trí, địa phương nhất định cũng như trong toàn quốc.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Kiểm sát số 8 năm 2020
Tạp chí Kiểm sát số 8 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 0769adb9-0699-4350-9ebf-e8cdfe96d798.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.