Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52459
Title: Bàn về một số thiếu sót trong quá trình giải quyết các tranh chấp hành chính của tòa án nhân dân hiện nay
Authors: Nguyễn Hữu Đăng Thanh
Keywords: Giải quyết tranh chấp hành chính
Luật tố tụng hành chính năm 2015
Tòa án nhân dân
Abstract: Giải quyết tranh chấp hành chính thông qua con đường Tòa án nhân dân đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp vẫn còn tồn tại một số thiếu sót cần phải được kịp thời khắc phục. Trong bài viết này, tác giả xin được nêu và bình luận pháp lý về một số sai sót trong quá trình giải quyết án hành chính của Tòa án nhân dân các cấp.
Publisher: Học viện tư pháp
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 56 - trang 59, pdf.
Method: Tạp chí Nghề luật số 6/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • B11-NgheLuat6.2018-thieusotsgiaiquyettranhchaphanhchinhtoaan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.