Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52541
Title: Tọa đàm Tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Chương trình tọa đàm
Tham vấn ý kiến công chúng
Quy trình xây dựng
Văn bản quy phạm pháp luật
Abstract: Tài liệu về Tọa đàm Tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Date Created: 2018-05-09
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 2 bài; 39 trang; pdf.
Method: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày 9 tháng 5 năm 2014
Language: vi
Right: Tọa đàm tham vấn ý kiến công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
 • 9.5.14 Tham van Cchung trong quy trinh xd VBQPPL.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT1-Tham van nhan dan xdg.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 63,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT2 Trien khai ng.cuu.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 6,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.