Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52550
Title: Định hướng phát triển và xây dựng mục tiêu: ví dụ cụ thể từ cách làm của Thư viện Quốc hội quốc gia Nhật Bản
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Định hướng phát triển
Xây dựng mục tiêu
Abstract: Sơ đồ chiến lược phát triển của Thư viện quốc hội quốc gia Nhật Bản và bài học cho Việt Nam....
Date Created: 2014-09-22
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 7 trang; pdf.
Method: Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển của Thư viện quốc hội ngày 22 tháng 9 năm 2014
Language: vi
Right: Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển của Thư viện quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT3- Dinh huong phat trien va xay dung muc tieu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.