Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52551
Title: Đẩy mạnh công tác pháp điển ở nước ta trong thời gian tới
Authors: Đồng Ngọc Ba
Keywords: Công tác pháp điển
Pháp điển
Pháp điển hóa
Tư pháp
Pháp luật
Cải cách tư pháp
Description: Bài viết đã nêu ra các hình thức pháp điển trên thế giới, thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nhu cầu đẩy mạnh công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ở Việt Nam, thực trạng và định hướng đẩy mạnh công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ở Việt Nam,...
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 07 trang
Source: Tạp chí Dân chủ và pháp luật tháng 02 năm 2021
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • b25a321e-9fee-48d9-ba4b-f86608583f37.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.