Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52551
Title: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về chiến lược phát triển Thư viện Quốc hội Việt Nam - Nhật Bản
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Trao đổi kinh nghiệm
Chiến lược phát triển
Thư viện Quốc hội
Nhật Bản
Abstract: Các kinh nghiệm về xây dựng chiến lược phát triển Thư viện quốc hội quốc gia Nhật Bản
Date Created: 2014-09-22
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 12 trang; pdf.
Method: Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển của Thư viện Quốc hội ngày 22 tháng 9 năm 2014
Language: vi
Right: Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển của Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT4-Hoi thao trao doi kinh nghiem.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.