Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52595
Title: Kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga - Lênin với công cuộc chống quan liêu, tham nhũng
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Bảo vệ Đảng
Chống quan liêu
Lênin
Chống tham nhũng
Kỷ niệm 100 năm
Cách mạng tháng 10 Nga
Description: Theo Lênin, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng gồm nhiều loại việc, trong đó có việc phải làm cho nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, xa rời dân chúng, xa lạ với thực tế, lại dấn thân vào mẻ lộ tham nhũng, đánh mất lòng tin đối với nhân dân, làm sao có thể phản ánh và thể hiện được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Coverage: 6 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4045310486337275926391159281353249814.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.