Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52631
Title: Trung Quốc, Mỹ và Luật biển
Authors: Sebastien Colin
Keywords: Luật biển
Biển Đông
Hoàng Sa
Trường Sa
ASEAN
Mỹ
Trung Quốc
UNCLOS
Description: Quan điểm của Mỹ và Trung Quốc về UNCLOS là gì, cụ thể những bất đồng chính giữa các bên là gì? Bài viết sau đấy sẽ cố gắng giải đáp cho các câu hỏi này dựa trên hàng loạt tài liệu trong các sách luật và bài báo về quan điểm của Mỹ và Trung Quốc đối với luật biển, các tuyên bố chính thức cũng như chính bản thân UNCLOS.
Issue Date: 2016-2
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 14 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50457180400037750679791226358961454863.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 761,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.