Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52632
Title: Trung Quốc có thể bảo vệ "lợi ích cốt lõi" tại Biển Đông hay không?
Authors: Toshi Yoshihara
Keywords: Trung Quốc
Trường Sa
Hoàng Hải
Hoa Đông
Biển Đông
Lợi ích cốt lõi
Description: Đặt giả thuyết rằng Trung Quốc thực sự coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, bài viết về chiến lược trường Đại học Hải chiến Mỹ phân tích khả năng thành công của Trung Quốc trong việc bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của mình tại Biển Đông. Khía cạnh mà tác giả tập trung phân tích chủ yếu nhằm vào năng lực quốc phòng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Issue Date: 2011
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 25 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 64706876729165266338584057969463975639.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 275,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.