Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52633
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPeter Dutton
dc.identifier.other23763
dc.identifier.urihttp://172.16.22.37/DefaultBookView.aspx?BookID=23763
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11742/52633-
dc.descriptionSự vượt trội của Trung Quốc tại Biển Đông đang tạo ra thách thức đối với việc xây dựng năng lực của hải quân và các lực lượng các cường quốc khác triển khai nhằm đảm bảo một trật tự khu vực mở về kinh tế và chính trị. Cụ thể, hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đang tạo ra thách thức có tính chiến lược đối với trật tự biển mở, toàn cầu và tự do tại Đông Nam Á.
dc.subjectBiển Đông
dc.subjectTrường Sa
dc.subjectĐông Nam Á
dc.subjectMỹ
dc.subjectUNCLOS
dc.subjectTrung Quốc
dc.titleTrật tự trên biển hay trên lục địa cho Đông Nam Á và Biển Đông?
dc.typeTài liệu dịch
dc.coverage13 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 118205888959121955630361458991612464919.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 552,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.