Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52634
Title: Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc
Authors: Aileen S.P Baviera
Keywords: UNCLOS
Trung Quốc
ASEAN
Hoàng Sa
Trường Sa
Tranh chấp lãnh thổ
Việt Nam
Philippines
Biển Đông
Description: Từ việc phân tích tổng hợp các nhân tố dẫn đến căng thẳng và kéo dài trong tranh chấp Biển Đông, tác giả đề cập đến các giải pháp: song phương, đa phương, hợp tác về an ninh hàng hải nhằm thúc đẩy giải quyết tranh chấp Biển Đông, trong đó tác giả nhấn mạnh đến vai trò tiếp cận đa phương.
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 10 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17209920845716070056775144810866316712.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 220,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.