Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52654
Title: Lợi ích của Mỹ ở Biển Đông
Authors: Phạm Thùy Trang
Keywords: Hoàng Sa
Biển Đông
Lợi ích
Trường Sa
ASEAN
Mỹ
Description: Các giới ở Mỹ gần đây cho là lợi ích của Mỹ bị đe dọa do tranh chấp biển Đông leo thang đồng thời quan tâm hơn tới sự cải thiện lực lượng hải quân của Trung Quốc trong khu vực. Do đó, đã có ý kiến cho rằng chính sách “không can dự” của Mỹ không còn hoàn toàn bảo vệ lợi ích của Mỹ tại biển Đông, Mỹ cần dính líu hơn vào khu vực này. Mỹ dường như đang thay đổi từ “không can dự” tới “can dự một phần” trong chính sách đối ngoại với các nước ven biển và ASEAN tại biển Đông.
Type: Tiêu điểm
Coverage: 10 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8229307969329553384961460856564178466.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 440,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.