Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52661
Title: Yêu sách "Đường đứt khúc 9 đoạn" của Trung Quốc dưới góc độ Luật pháp Quốc tế
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Công ước về Luật Biển 1982
Đông Sa
Hoàng Sa
Trường Sa
Yêu sách
Đường đứt khúc 9 đoạn
Luật pháp Quốc tế
Trung Quốc
Description: Đối với những người Trung Quốc đang muốn đất nước mình là một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế, của Công ước về Luật biển 1982 thì việc từ bỏ "đường đứt khúc 9 đoạn" sẽ khắc phục được tình trạng mập mờ cản trở thực tiễn, tạo niềm tin với các nước hữu quan, làm cho các cuộc đàm phán phân định biển trong khu vực trở nên khách quan hơn, thúc đẩy hợp tác và phát triển.
Issue Date: 2009-12
Type: Tiêu điểm
Coverage: 9 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 146290557642548049909367686020144292426.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 269,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.