Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52675
Title: Biển Đông: Có chỉ là của Trung Quốc? Trung Quốc bác bỏ Điều ước Liên Hiệp Quốc bằng việc khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông
Authors: Carlyle A.Thayer
Keywords: Trung Quốc
Khẳng định chủ quyền
Điều ước Liên Hiệp Quốc
Biển Đông
Đông Nam Á
UNCLOS
Description: Trung Quốc đã phát tín hiệu phủ nhận UNCLOS bằng việc khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Biển Đông. Quan điểm này xung đột với những yêu sách của sáu quốc gia tiếp giáp Biển Đông khác. Những Quốc gia Đông Nam Á có nêu yêu sách tìm cách giải quyết tranh chấp của họ với Trung Quốc bằng cách liên kết lại với nhau và lựa chọn một quan điểm chung, sau đó đàm phán với Trung Quốc trên cơ sở đàm phán đa phương.
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 8 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 152255364932692966055924138508172402510.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.