Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52682
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường phần Hóa học vô cơ ở trường Trung học phổ thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Khongvilay VOLAYUTH
Keywords: Hóa học vô cơ
Bảo vệ môi trường
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Học sinh
Dạy học tích cực
Abstract: Luận án đề xuất cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề, khung năng lực giải quyết vấn đề tròng dạy học tích hợp Giáo dục bảo vệ môi trường và mô tả chi tiết mức độ các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Hóa học vô cơ.
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 282 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUߦ¼N +üN 19.8.19.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 8,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_Tat_LA_T. Viß+çt (Khongvilay 19.8.19)--æ+ú gß+Öp.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • thong-tin-tom-tat-637020328836332687.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.