Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52687
Title: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tích hợp trong môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở
Authors: Chu Văn Tiềm
Keywords: Học sinh
Hóa học
Trung học cơ sở
Abstract: Xây dựng 11 chủ đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên trong môn Hoá học ở trường Trung học cơ sở và 50 bài tập có nội dung gắn với thực tiễn. Đề xuất biện pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và phương pháp dạy học dự án để tổ chức dạy học chủ đề tích hợp trong môn Hoá học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường Trung học cơ sở.
Advisor: Đào Thị Việt Anh
Nguyễn Thị Thanh Chi
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 326 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • Chu Van Tiem_Toan van Luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 10,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chu Van Tiem_TT luan an_Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chu Van Tiem_TT luan an_Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 779,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chu Van Tiem_Thong tin ve KL moi cua Luan An_T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 201,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Chu Van Tiem_Thong tin ve KL moi cua Luan An_T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 85,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.