Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52688
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý cấp Phòng thuộc Sở tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Authors: Trần Văn Thành
Keywords: Năng lực lãnh đạo
Cán bộ quản lý cấp Phòng
Vùng kinh tế trọng điểm
Bắc Bộ
Abstract: Luận án xây dựng khung năng lực để xác định năng lực và các cấp độ năng lực lãnh đạo cho cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở trên 3 khía cạnh kiến thức, kỹ năng và tố chất lãnh đạo. Trong đó: (i) kiến thức lãnh đạo là toàn bộ các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết tự nhiên xã hội… mà cán bộ quản lý dùng để lãnh đạo, quản lý phòng mình được phân công; (ii) Kỹ năng lãnh đạo là sự thành thạo trong việc vận dụng thực tế các kiến thức, hiểu biết về lãnh đạo của cán bộ quản lý phòng vào việc lãnh đạo, quản lý phòng; (iii) Tố chất lãnh đạo biểu hiện qua cách ứng xử trong hoạt động lãnh đạo của cán bộ quản lý.
Advisor: Trần Thị Vân Hoa
Issue Date: 2019
Type: Luận án
Extent: 196 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luanan tranvanthanh .pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LA tranvanthanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trang -æie¦é¦ëm mo¦¢¦üi - tie¦é¦üng Vie¦ú¦ét.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 81,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • trang -æie¦é¦ëm mo¦¢¦üi - tie¦é¦üng Anh (1).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 72,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • summary.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 254,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.