Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52695
Title: Luật biển và quản trị đại dương ở Đông Nam Á: Các bài học so sánh ở Châu Âu về tính thực tế và nguyên tắc
Authors: Ronan Long
Keywords: So sánh bài học
Đông Nam Á
Quản trị đại dương
Luật biển
Nguyên tắc
Châu Âu
Tính thực tế
UNCLOS
Description: Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Châu Âu, bài viết nhấn mạnh một số xu hướng đương đại trong cách tiếp cận của EU đối với vấn đề quản lý nghề cá, bảo vệ môi trường biển, quy hoạch không gian biển, quản trị đại dương cũng như thực tiễn hợp tác của các nước thành viên EU trong việc nộp đệ trình chung cho Ủy ban Ranh giới Thềm Lục địa theo Điều 76 của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc (UNCLOS). Trên hết, ngày càng rõ ràng rằng EU và các nước thành viên đang tìm kiếm một cách tiếp cận thiết thực cho việc triển khai Công ước, và trong nhiều trường hợp tính thực tế được ưu tiên hơn các nguyên tắc. Điều này lại giúp giảm nhiệt căng thẳng liên quan đến ranh giới biển lâu đời và các vấn đề liên quan đến tài nguyên.
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 34 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 91902761169459629063396641876361670722.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.