Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52704
Title: Các vùng biển gần - Những quan điểm trái ngược nhau về không gian biển
Authors: James Clad
Keywords: Không gian biển
Vùng biển gần
UNCLOS
Đường lưỡi bò
Trung Quốc
Quan điểm trái ngược
Biển Đông
Description: Đối với vấn đề Biển Đông, Trung Quốc luôn thể hiện cách tiếp cận mâu thuẫn qua yêu sách về Đường Lưỡi Bò. Một mặt Trung Quốc tiếp cận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), mặt khác Trung Quốc cũng lại diễn giải về không gian biển của mình theo cách tiếp cận đơn phương từ phía Trung Quốc. Đó là nội dung bài viết gửi cho NCBD ngay trước Hội thảo tại Hải Nam của James Clad (nhưng sau đó ông không tham dự Hội thảo). James Clad - nguyên Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Nam và Đông Nam Á từ 2007 đến 2009, Giáo sư Nghiên cứu Đông Nam Á, Georgetown University từ 1995 đến 2002, hiện đang là Nghiên cứu viên cao cấp, Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia, Đại học Quốc phòng , Washington DC.
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 9 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55163225942095943841572940137679159312.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 167,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.