Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52735
Title: Hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong bảo đảm an ninh tuyến biên giới đất liền
Authors: Bùi Nam Khánh, Đỗ Thị Thanh Bình
Keywords: Hợp tác Việt Nam - Cam-pu-chia
Biên giới lãnh thổ
An ninh tuyến biên giới
Phân giới cắm mốc
Hoạch định biên giới
Abstract: Thời gian qua, hợp tác giữa Việt Nam và Cam-pu-chia trong đảm bảo an ninh biên giới đất liền đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định tuyến biên giới, làm tiền đề cho công tác hoạch định, phân giới cắm mốc, cũng như tăng cường quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Bài viết đánh giá thực trạng việc hợp tác giữa Việt Nam và Căm-pu-chia trong đảm bảo an ninh tuyển biên giới đất liền từ năm 2009 đến nay; đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Issue Date: 2018-01
Type: Bài trích
Extent: 19 trang; tr.173-191
Method: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 1(112)/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B10-NCQT1.2018-hoptacvietcamtrongtuyenbiengioibiendong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.