Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52745
Title: Chính sách biển Đông của Ma-lai-xi-a dưới thời chính quyền thủ tướng Najib Razak
Authors: Phạm Duy Thực
Keywords: Biển Đông
Najib Razak
Phòng hờ thực dụng
Triển vọng
Abstract: Do phải đổi mặt với bên yêu sách Trung Quốc có sức mạnh vượt trội, Ma-laai-xi-a dưới thời Thủ tướng Najib Razak (3/2009- 5/2018) theo đuổi cách tiếp cận "phòng hờ thực dụng" trong vấn đề Biển Đông. Chính quyền Najib triển khai nhiều biện pháp khác nhau để tránh rủi ro, nhưng luôn "thầm lặng" trước các hành động quyết đoán của Trung Quốc nhằm giữ "đại cục " quan hệ và tranh thủ hợp tác kinh tế để phát triển đất nước. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad trở lại cầm quyền từ tháng 5/2018, đã có một số động thái cứng rắn hơn với Trung Quốc, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách Biển Đông của Ma-lai-xi-a. Song sự thay đổi đó kéo dài hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài Ma-lai-xi-a, nhất là diễn biến liên quan đến Biển Đông.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 21 trang; tr.70-90; pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế số 2(113)/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghiên cứu quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • B4-NCQT2.2018-chinhsachbiendongmalaisia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.